close
تبلیغات در اینترنت
اولین قسمت داستان دوقلو های ناهمسان

اولین قسمت داستان دوقلو های ناهمسان

راهنما:   رنگ ها::::- تامی – کامی -  لیوانا – سونیک – شدو -  تیلز- مینی – آگیرا منمآن روز هم مثل هر روز نوزادانی به دنیا اومدن!نوزادانی دوقلو!نوزادانی که باید خیلی از کارهایشان مثل هم باشد!وقدشان!وسایلشان! داستان ما متعلق به دوبرادر دوقلوی ناهمسان است!آنهایی که خیلی از چیزهایشان باهم متفاوت است!2ماه نگذشته بودکه مادر این دوبچه فوت کرد!پدر این دو برادر هم زنی دیگر گرفت و این دو بچه را از هم جدا کرد! زیرا زن دومش تاقت دو بچه را نداشت و  ان یکی یعنی…
شهر انیمه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ